De åndssvages historie

DR K viste i december 2015 tre udsendelser med titlen "De åndssvages hisorie". Dokumentarene var produceret af "Hansen og Pedersen" efter et forarbejde af TV-Glad. Nedenfor kan du se udsnit af udsendelserne, der blev brugt på "Den handicappolitiske debatturne arrangeret af LEV, FOA og Socialpædagogerne. De tre udsendelser kan i deres fulde længde købes hos Dansk Forsorgshistorisk Museum eller hos Hansen og Pedersen.

Film 1

I denne film fortæller Lone, Arne og Karoline om, hvordan de oplevede at blive anbragt under Åndssvageforsorgen. 
Det var dengang samfundets syn, at dem, der blev IQ-testet som åndssvage, skulle anbringes på store institutioner isoleret fra samfundet og familien, hvor man kunne styre dem – og de skulle ikke have retten til at formere sig.
I klippet fortæller Arne og Lone, hvor vigtigt det er for mennesker med udviklingshæmning, at de har relationer og kontakt til familien.
Klip fra dokumentarfilmserien ”De åndssvages historie” til brug ved debatarrangementerne ”Modvilje eller uvidenhed – en debatturné om handicappolitik”.

Film 2

Filmen handler om, hvordan man under Åndssvageforsorgen anvendte tvang og fikseringer og om, hvordan disse mennesker blev betragtet som genstande, der skulle håndteres.
Klippet beskriver også den opdeling i de arbejdsdygtige og dem, der ikke kunne bidrage med arbejde, som tiden var præget af. Og Karoline fortæller om sin oplevelse af at blive anbragt i arbejdslejeren på Sprogø.
Klip fra dokumentarfilmserien ”De åndssvages historie” til brug ved debatarrangementerne ”Modvilje eller uvidenhed – en debatturné om handicappolitik”.

Film 3

Filmen fortæller om, hvordan indsættelsen af Bank Mikkelsen satte gang i et værdiskred i den rigtige retning. Han formåede at skabe politisk fokus på, at her var nogle mennesker, som ikke havde de samme rettigheder og forhold, som tidens øvrige samfund havde.

Film 4

Bank Mikkelsen indfører normaliseringsbegrebet, som handler om, at mennesker med udviklingshæmning skal have ret til at leve så normalt et liv som alle andre.
Klippet fortæller også om den nye uddannelse som omsorgselev og om Syltholmforsøget, der iagttog de åndssvage som udviklingsparate mennesker.
Klip fra dokumentarfilmserien ”De åndssvages historie” til brug ved debatarrangementerne ”Modvilje eller uvidenhed – en debatturné om handicappolitik”.

Film 5

Hver tid har sine teorier, som man tror, er helt objektive og sande. Det er vigtigt, at vi ikke ser dette som en evolutionær udvikling fra det dårlige til det bedre.
Det handler stadig om, at se udviklingshæmmede som mennesker, der er lige så meget værd som alle andre mennesker.
Klip fra dokumentarfilmserien ”De åndssvages historie” til brug ved debatarrangementerne ”Modvilje eller uvidenhed – en debatturné om handicappolitik”.