Du kan nedenfor gratis downloade bøger og skrifter udgivet af Dansk Forsorgshistorisk Museum.

Studerende, forskere og researchere har adgang til museets bibliotek. Vi har et stort udvalg af litteratur om åndssvageforsorgens historie, et stort billedarkiv, tidsskrifter, og avisartikler fra perioden 1940 til idag. 

Listen opdateres efterhånden som vi får registreret titlerne.

For adgang til biblioteket kontakt os via  admin@forsorgshistorien.dk .