Gamle Bakkehus

Gamle Bakkehus, blev, oprettet i 1855 som Helbredsanstalt for idiotiske, svagsindige og epileptiske Børn . Institutionen blev placeret på Valby bakke ved København. Den var Danmarks første kostskole for udviklingshæmmede og blev oprettet på initiativ af lægen Hübertz, der var en stærk fortaler for at udviklingshæmmede gennem undervisning og oplæring kunne gøres selvforsørgende.
Gamle Bakkehus ophørte som skolehjem 1969/70.