Centralinstitutionen i Vodskov

Centralinstitutionen i Vodskov (senere benævnt Hammer Bakker) blev indviet som åndssvageanstalt i 1916.

Området hvor anstalten i Vodskov blev anlagt var ejet af sagfører Anders Olsen. Han forærede selv jord til anstalten, angiveligt for at sikre områdets unikke og smukke natur og miljø. Ingen ville jo bo i nærheden af en anstalt.

Anstalten Vodskov var som de andre åndssvageforsorgsinstitutioner, meget hierakisk styret, med beboerne som de nederst rangerende i hierakiet.

Sidst i 30`erne udvidedes anstalten og med en senere løbende udvidelser havde man i i 1966 omkring 800 patienter.

En meget markant personlighed indenfor åndssvageforsorgen - overlæge Gunnar Vad - varetog ledelsen fra 1936 og i mange år fremover.

Museet i Hammer Bakker

http://www.museetihammerbakker.dk