Sødisbakke
 
Historie
Mariager er et mindre bysamfund med tradition for at have plads til mennesker, der er anderledes. Der har været anstalt og offentlig institution i byen siden 1846.
Som institution for personer med varigt betydelig nedsat funktionsevne fejrede Sødisbakke sit 60 års jubilæum i 2000.
Sødisbakke kan med sin historie fortælle om de samfundsmæssige menneskesyn, der har været fremherskende gennem årene, og som har været afgørende for den indsats, som gennem tiderne er blevet udført på Sødisbakke.

Sødisbakke har gennemlevet en udvikling fra at være en forsorgsinstitution, der fokuserede på den plejende indsats, til at være en socialpædagogisk bo-, samværs og aktivitetstilbud, der inddrager de pædagogiske udviklingsmuligheder. Sødisbakke har udviklet sig fra at være en åndsvageanstalt til at være hjemmet for personer med nedsat psykisk funktionsevne.

Sødisbakkes målsætning har ændret sig fra ved K.K. Steinckes socialreform at være:
”En institution, der under staten, overtager alle udgifter vedrørende omsorg, kur og pleje af alle trængende åndssvage”.

…til i dag med serviceloven at være:
”Sødisbakke, skal i tæt samarbejde med pårørende sikre beboerne et sammenhængende, helhedsorienteret bo- og aktiveringstilbud, således at den enkelte i overensstemmelse med sin egen udvikling, behov og ønsker kan bruge sine ressourcer optimalt. Der skal være høj kvalitet i det pædagogiske arbejde, behandling, pleje og service inden for alle basisydelser og udvalgte specialydelser”.
 
Museum
På Sødisbakkes Museum har vinduesrammen en placering lige inden for døren. Den er nemlig det eneste, der er tilbage fra de for længst nedrevne bygninger, der fra 1866 til 1938 var tvangs- og arbejdsanstalten: Anstalten Mariager. Forgænger til det, der i dag er SØDISBAKKE - et bo-, samværs- og aktivitetstilbud organiseret under specialsektoren Region Nordjylland.

Museet giver et indblik i beboernes og de ansattes dagligdag - hverdage såvel som festdage. I tiden fra 1940 og frem til i dag.

Institutionen havde eget landbrug og gartneri, hvor mange beboere var beskæftiget.
På værkstederne blev der bl.a. arbejdet med lysstøberi, børstenbinderi, vævning og forskelligt håndarbejde.

Udstillingen viser bl.a. en soveplads, hvor urolige beboere blev fastspændt i kraftige remme.
Udover de mange originale effekter kan ses video, dias, fotografier, avisudklip og arkivmateriale.

Sødisbakkes Museum er resultatet af en gruppe medarbejderes frivillige indsats for at bevare historien og gøre det spændende materiale tilgængeligt for alle.