Ribelunds Museum

Ribelund har sit eget museum placeret på Ribelund-området. Museet fortæller med billeder, effekter og via kustodernes beretning om tilværelsen og dagligdagen på Ribelund, som blev taget i brug i 1907

Da der var flest, husede Ribelund omkring 800 beboere

og et tilsvarende antal medarbejdere.

Åndsvageanstalten ved Ribe er oprettet i henhold

til lov af 10. maj 1905.

 

Den 3. august 1905

Påbegyndes opførelsen af de første bygninger, som omfatter et

børne-, kvinde- og mandsasyl, et køkken og vaskeri, et kedel- og

maskinhus, et materialehus, et ishus samt forstander-, gartneri- og

maskinmesterbolig.

Et lighus på området er sandsynligvis opført på samme tid.

 

Den 1. november 1907

Nedlægges slutstenen på anstalten, som er placeret uden for selve Ribe by i et naturskønt område, som sammen med den friske luft skulle give beboerne ideelle forhold, og skåne dem for hån fra byens borgere.

Anstalten havde til formål at give ophold til ”alle sådanne sindsyge

og farlige (forbryderiske) personer”, som dengang gik under betegnelsen asylister eller alumner, men nu omtales som beboere. Det drejer sig om mennesker, som blev udelukket fra skole-, langbrugs- og håndværksmæssig oplæring, da deres tilstand nødvendiggjorde varig cellebehandling.

 

Den 5. november 1907

Indvies anstalten ved Ribe med deltagelse af kulturminister Sørensen samt lokale betydningsfulde personer.

Det var en begivenhed som optog byens borgere, og Ribe Stiftstidende bragte to sider om indvielsen med bl.a. referat af talerne.

Der findes håndskrevne invitationslister fra indvielsen samt regninger for indkøb til festmiddagen og leje af flagstænger.

Anstalten blev oprettet som en selvejende institution med en bestyrelse bestående af stiftamtmand Stemann, amtsvejinspektør

Højer, byrådsmedlem og lærer Poul Christensen.

Den daglige ledelse blev varetaget af forstander J. Norrild, som havde en erhvervsmæssig baggrund i militæret.

 

Den 15. november 1907

Kommer de første 55 beboere fra anstalten Brejning ved Vejle.

- 1908 er der 202 beboere.

- 1912 Ribe by har omringet anstalten, så den omtales nu som anstalten i Ribe.

- 1914 er der kommet flere bygninger til, bl.a. en børneafdeling, sygehuset, mands- og kvindehjemmet samt nogle tjenesteboliger. Der er nu 406 beboere.

- 1917 bortfalder anstaltens forpligtigelse til at modtage særlige

forbryderiske beboere.

Der indrettes nu på både mands og kvindeafdelingen særlige isolationsceller.

- 13. juni 1919 indvies Anstaltens kirkegård, 469 personer er begravet her.

- 1925 tages beskæftigelsesfaciliteterne som vævestuen og sløjdværkstedet i brug.

- 1928 oprettes den første skole, en forsøgsskole.

- 1929 oprettes filialen Løgumgårde med 150 beboere.

 

Under staten

Ved lov af 16. maj 1934 gøres åndsvageforsorgen til en statslig institution, men Anstalten i Ribe bevarer sin bestyrelse, som har stor indflydelse på forvaltningen af de tildelte midler.

Under 2. verdenskrig oplevede man på Anstalten en voldsom overbelægning (ca. 135 beboere), hvilket i 1946 resulterede i, at en tidl. fattiggård på Farupvej blev købt, så 22 beboere kunne bo her og samtidig beskæftiges ved landbrug.

 

Kilde: 100 års jubilæumsskrift for Ribelund