Sølund

De ældste bygninger er fra 1935. De blev bygget, da centralinstitutionen Brejning blev omlagt, og mange af beboerne flyttede dengang til Sølund. De kom til at bo i de smukke hvide pavilloner. I dag er der kun 1 boenhed tilbage i de gamle Sølund-bygninger. I de øvrige bygninger har vi vores dagsaktiviteter og mange af de centrale servicetilbud. Her boede man indtil den store udflytningsperiode satte ind sidst i 70érne og begyndelsen af 80érne, hvor mange af Sølunds beboere flyttede ud i pensionater og bofællesskaber uden for Sølund. De beboere, som blev på Sølund, flyttede ind i atriumhusene på Sortesøvej, hvor der nu blev mulighed for eget værelse, bad og et fælles miljø i nogle mere hjemlige rammer. Sølund opløstes i mindre enheder på sin egen matrikel, og ændrede sig fra at være en stor institution til at blive et fællesskab omkring mange forskellige bo- og serviceenheder

Sølund Museum

Sølund har sit eget museum,der viser effekter fra den gamle centralinstitution.

Information på telefon 87 93 11 55