Sprogø

Sprogø blev oprettet som kvindehjem af lægen Christian Keller (overlæge ved de Kellerske Anstalter). Internatet Sprogø var for såkaldt letlevende kvinder under åndssvageforsorg og blev oprettet i 1923.