"Handicaphistorisk Tidsskrift" - Dansk Psykologisk Forlag.

"De fattige i ånden" - Edith Mandrup Rønn

"Da de åndssvage blev farlige" - Birgit Kirkebæk.

"Defekt og deporteret. Livøanstalten 1911-1961" - Birgit Kirkebæk.

"Letfærdige og løsagtige. Kvindeanstalten Sprogø 1923-1961" - Birgit Kirkebæk.

"Normaliseringens periode. Dansk åndssvageforsorg 1940-1970 med særligt fokus på forsorgschef N.E. Bank-Mikkelsen og udviklingen af Statens Åndssvageforsorg 1959-1970" - Birgit Kirkebæk.

"Uduelig og ubrugelig. Åndssvageasylet Karens Minde 1880-1987" - Birgit Kirkebæk.

 

"Father of the Normalization Principle" (engelsk) - Haruki Hanamura. Kan bestilles hos N.E. Bank-Mikkelsen Memorial Foundation - Fælledvej 11 - 5400 Bogense.
 
Igennem en lang årrække har Jesper Vaczy Kragh arbejdet med psykiatriens historie i Danmark, herunder ikke mindst de særlige fysiske behandlingsmetoder, som vandt frem i landet i begyndelsen af 1900-tallet. Med Det hvide snit. Psykokirurgi og dansk psykiatri 1922-1983 præsenteres emnet udførligt – og for første gang sammenhængende for et dansk publikum.

"Fra Gamle Bakkehus til grønne skoler" - Halvor Egekvist.

"Med liv og sjæl" - Rita Møller Nielsen

"Handicap" - Tidsskriftet VERA 14/2001

"Billeder fra en anden verden" om de Kellerske Anstalter 1899 til 1999 - Poul Duedal. Kan købes ved henvendelse til Musset Kellers Minde - H.O. Wildenskovvej 10 - 7080 Børkop.

"Dansemusen" - Lars Holmgaard Jørgensen

"Åndssvag? Tilladt?" - Aage Staffe

"De glemte" - Hans Christian Hansen

"Udviklingshæmning og socialt netværk" - Hans Christian Hansen

"Spurvedans. Kofoedsmindes historie" - Oda Lauritzen

"Forvist til forsorg" - Stine Grønbæk Jensen og Marie Louise Knigge

"Svaneparkens historie" - Ove Elvekjær. Kan købes ved henvendelse til forfatteren telf. 45 94 17 30.

"Omsorgskonstruktioner" - Ditte Sørensen

"Tro og overtro" Handicaphistorisk Tidsskrift 11 - redaktion Birgit Kirkebæk.

"Normaliseringsideologien" Handicaphistorisk Tidsskrift 16 - redaktion Birgit Kirkebæk.

"Udviklingshæmmede" Handicaphistorisk Tidsskrift 21 - redaktion Birgit Kirkebæk

"Forældreskab og mennesker med funktionsnedsættelser" Handicaphistorisk Tidsskrift 23 - redaktion Birgit Kirkebæk og Birgit Barfod.

"På besøg i konvolutternes land" - Hans Chr. Hansen, Tove Røsvoll, Anne Skov, Bente Hansen Kermenouglou

"Kampen for et godt liv" - Jytte Faureholm

"Racehygiejnen i Danmark i 1900 tallet" - litteraturliste Horsens Kommunes Bibliotek